„Sanvita” oznakowanie

On 23 marca 2015

Centrum zdrowia SANVITA zleciło nam wykonanie spójnego oznaczenia gabinetów w całym budynku przychodni. Na całość zlecenia składały się tabliczki przydrzwiowe, wielkogabarytowa tablica informująca o dostępnych poradniach z wyszczególnieniem konkretnych specjalistów oraz inne rozmieszczone w różnych częściach budynku objaśnienia.

sanvita1 sanvita2 sanvita3

Comments are closed.